Activitats de lleure

Bressol d’estiu

Activitats divertides i adients a les edats dels infants; tasques de cura i respecte d’hàbits d’higiene, alimentació i descans

Casals d’estiu

Jocs, tallers creatius, sortides dins i fora la ciutat (piscina, museus, etc.)

Colònies

Jocs, tallers, vetllades, excursions i descobertes

Campaments

Jocs, tallers, vetllades, excursions i descobertes

  • Edats: 3 a 17 anys**
  • On es fan: Terrenys o instal·lacions d’acampada autoritzats en entorns naturals
  • Veure totes les activitats

Rutes

Recorreguts a peu, en bicicleta o transport públic, activitats de lleure

Estades culturals fora de Catalunya

Coneixement del territori, la cultura i la societat d’acollida

Nota

* Els infants dels Bressols d’Estiu han d’haver nascut entre l’1 de gener de 2015 i l’1 de juliol de 2017. Han de formar part de la comunitat educativa de l’Escola Bressol Municipal on es desenvolupa l’activitat o alguna altra escola bressol municipal amb qui s’acordi organitzar l’activitat conjuntament. Es reserva el 20% de places obertes a infants no pertanyents a aquests grups, sempre que hagin estat escolaritzats en algun centre d’educació infantil públic o privat.

** Els infants dels casals d’estiu, colònies i campaments han d’haver nascut abans de l’1 de gener de 2015.