T'estiu molt

Com cada any en aquestes dates, moltes famílies de Barcelona comencen a informar-se sobre les activitats a les quals es podran inscriure els infants, adolescents i joves d'1 a 17 anys durant les vacances d'estiu.

A través d’aquest web volem donar a conèixer a les famílies l’àmplia oferta d’activitats programades. Hi ha més de 870 activitats diferents i més de 255.000 places per donar resposta a la demanda social. Totes compten amb la col·laboració de diferents entitats de lleure, socials i esportives, que treballen per a que l’organització, gestió, accessibilitat i continguts siguin un èxit.

Gràcies a la informació que trobareu en aquesta pàgina podreu triar l’opció que millor s'ajusti als vostres interessos i necessitats. Les entitats atendran les peticions en el lloc i telèfon indicats en aquest web.

Per assegurar la igualtat d’oportunitats de participació de les persones interessades en l’oferta, independentment de la capacitat econòmica de la seva família, l’Ajuntament de Barcelona posa en marxa, una vegada més, un ampli sistema d'ajuts econòmics. Informeu-vos-en a l'apartat d’ajuts econòmics.

Desitjo que els infants, adolescents i joves barcelonins gaudiu d’aquesta magnífica oportunitat per aprendre, divertir-vos i fer nous amics i amigues.

Molt bon estiu a tothom!

Carmen Andrés Añón
Regidora d’Infància, Joventut i Gent Gran
Àrea de Drets Socials

Més de 870 activitats per triar

La campanya de vacances d’estiu és un programa municipal que cada any ofereix una oferta àmplia i variada d’activitats educatives i engrescadores per gaudir del període de vacances als infants i adolescents de Barcelona d’1 i 17 anys. Més de 255.000 places a triar entre totes les edats i diferents entorns. 

La campanya la coordina l’Ajuntament de Barcelona, que us fa arribar les iniciatives de les associacions i organitzacions que treballen en el sector del lleure educatiu a la ciutat, tant des del vessant lúdic, esportiu com sociocultural. Les entitats organitzadores són responsables del desenvolupament de les activitats que s’ofereixen. 

Per mitjà d’un procés d’homologació, s’assegura una àmplia oferta d’activitats obertes a tots els infants, i amb una relació adequada entre qualitat i preu. 

Continuem fent, com en edicions anteriors, la modalitat «bressol d’estiu», una aposta per l’estimulació educativa des dels primers anys de vida, que a la vegada permet anar avançant en el suport a la conciliació familiar, oferta que creix any rere any .

La campanya de vacances d’estiu, a més, facilita l’accés a les activitats a tots els infants i adolescents de la ciutat gràcies al suport econòmic i de recursos humans de l’Ajuntament a aquelles famílies i infants que per motius econòmics o personals d’inclusió necessiten especial atenció per accedir a les activitats. 

Mitjançant les diferents activitats de l’educació en el lleure, socioculturals o esportives, es transmeten els valors de la convivència i la companyonia, així com de respecte a l’entorn, i es gaudeix del temps de vacances d’una forma divertida i segura, alhora que s’afavoreix la conciliació de la vida personal i laboral de les famílies. 

La finalitat del web que us presentem és proporcionar a les famílies una primera orientació sobre les activitats d’estiu i la possibilitat de triar l’opció que millor s’ajusti a les vostres necessitats. Les entitats atendran les peticions en el lloc i telèfon que se us indica.

ACCESSIBILITAT A LES INSTAL·LACIONS

Pràcticament la totalitat de les instal·lacions són accessibles. Per a més informació, consulteu a cada centre o en aquesta mateixa web.